Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • access to = toegang tot / toegang
 • to amend = veranderen / aanpassen
 • anecdotal = niet gebaseerd op feiten
 • backbencher = een weinig vooraanstaand Lagerhuislid
 • to concede = toegeven
 • to ensure = garanderen
 • to fuel = sterker maken / aanwakkeren
 • to hinge on = afhangen van
 • impact = invloed / schokeffect
 • to make the grade = overgaan / de overgangsnorm halen / de overgangsnorm behalen
 • to opt out of = zich terugtrekken / niet meer deelnemen aan
 • quota = maximum aantal / aantal
 • potential = mogelijkheden
 • seminar = werkbespreking
 • to spark = plotseling veroorzaken
 • to target = gericht zijn op
 • trust = organisatie / instelling
 • to urge = aansporen / aanzetten
 • akin to = gelijk aan
 • to convert = veranderen
 • to elevate = verhogen / bevorderen (vaak meer dan men verdient) / bevorderen
 • enhancement = verbetering (van kwaliteit of status, bijv.) / verbetering
 • lore = mondelinge overlevering
 • to meddle in = zich bemoeien met
 • to pressure / to pressurize = onder druk zetten
 • coherent = samenhangend
 • to combat = bestrijden
 • credibility = geloofwaardigheid
 • to discredit = in opspraak brengen
 • expulsion = verwijdering
 • premises = gebouw en terrein
 • prevalent = gangbaar (op / in een bep. plaats / tijd) / gangbaar
 • to make sense of = begrijpen (iets wat moeilijk is / lijkt) / begrijpen
 • veneer = dun laagje (lett. en fig.) / dun laagje
 • blasphemy = laster / godslastering
 • constraint = beperking
 • convention = gebruik / gewoonte
 • to depict = voorstellen / afbeelden
 • dormant = slapend
 • to equate = vergelijken / gelijkstellen
 • to exploit = misbruik maken van
 • to incite = aansporen / opwekken
 • incomprehension = onbegrip / het niet kunnen begrijpen
 • judicial = gerechtelijk
 • libel = laster / valse beschuldiging
 • obscenity = onzedelijkheid / schunnigheid
 • to outlaw = verbieden
 • to pose = doen alsof je … bent / doen alsof
 • privilege = voorrecht
 • to temper = minder hard maken
 • applicable to = gelden voor
 • to caution = waarschuwen (voor de problemen van iets) / waarschuwen
 • to chair = voorzitter zijn
 • quest = lange zoektocht
 • review = heroverweging
 • rigorous = zorgvuldig en grondig
 • designer baby = baby op bestelling
 • to devalue = in waarde dalen
 • explicitly = duidelijk
 • to juggle = verschillende activiteiten tegelijk doen
 • sibling = broer / zus