Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • alternately = afwisselend
 • competence = bekwaamheid
 • to attend = bijwonen
 • decade = decennium / periode van 10 jaar
 • advanced = gevorderd
 • accuracy = nauwkeurigheid
 • surrounded by = omringd door
 • to store = opslaan (gegevens) / opslaan
 • to suit = schikken / uitkomen
 • era = tijdperk
 • far-reaching = vérstrekkend
 • approach = aanpak / benadering
 • to tackle = aanpakken
 • to appoint = benoemen
 • premises = gebouw en plaats
 • lack of = gebrek aan
 • tough = hard / hard / sterk
 • to supply = leveren
 • packed lunch = lunchpakket
 • flavoured = met een smaakje
 • fizzy = met prik
 • draft = ontwerp
 • guideline = richtlijn
 • to estimate = schatten
 • to improve = verbeteren
 • to ban = verbieden
 • prohibition = verbod
 • to replace = vervangen
 • chairman = voorzitter / voorzitster
 • spokesman = woordvoerder
 • obese = zwaarlijvig
 • obesity = zwaarlijvigheid
 • substantial = aanzienlijk
 • appliance = apparaat / toestel
 • censorship = censuur
 • contemporary = eigentijds / van deze tijd
 • healthcare = gezondheidszorg
 • slope = helling / hellend oppervlak
 • curve = boog / kromme lijn
 • to service = onderhouden / een onderhoudsbeurt geven
 • vehicle = voertuig
 • to assign = aanstellen / benoemen
 • to reject = afwijzen
 • subscription = contributie
 • constitution = grondwet
 • gross = grof / fors
 • minor = minderjarig persoon
 • drawback = nadeel
 • indecent = onbehoorlijk / onfatsoenlijk
 • exaggeration = overdrijving
 • recipe = recept
 • predator = roofdier
 • principal (AE) / principal / headmaster (BE) / headmaster = schoolhoofd
 • incentive = stimulans / prikkel
 • to clarify = toelichten
 • hostile = vijandig
 • purchase = aankoop
 • reservations = bedenkingen
 • to decline = beleefd weigeren / afslaan
 • targeted = beoogd
 • gathering = bijeenkomst
 • competitor = concurrent
 • primarily = hoofdzakelijk
 • annual = jaarlijks
 • receipt = kassabon
 • discount = korting
 • to lure = lokken
 • entrepreneur = ondernemer
 • to squeeze = uitpersen
 • craze = rage
 • to graduate / to graduate from = school afmaken en diploma behalen
 • sneakers (AE) / sneakers / trainers (BE) / trainers = sportschoenen
 • bunk bed = stapelbed
 • diverse = uiteenlopend
 • to prohibit = verbieden (form.) / verbieden
 • variety = verscheidenheid / scala aan
 • retail price = winkelprijs (voor de klant) / winkelprijs
 • to tap into = aanboren (fig. en lett.) / aanboren
 • ad / advert / advertisement = advertentie
 • deceptive = bedrieglijk
 • to claim = beweren
 • claim = bewering
 • career-oriented = carrièregericht
 • target group / target audience = doelgroep
 • to draw a line = een grens trekken
 • to imply = inhouden (betekenen) / inhouden
 • masculinity = mannelijkheid
 • brand = merk
 • to keep up with the Joneses = niet achterblijven bij anderen
 • falsely = onterecht (geloven, beschuldigen) / onterecht
 • insecurity = onzekerheid
 • remarkable = opmerkelijk
 • competitive = prestatiegericht
 • pimple = puistje
 • sportswoman = sporter (V) / vrouwelijke sporter
 • sportsman = sporter (M) / mannelijke sporter
 • sportspeople = sporters
 • to display = tonen
 • to air = uitzenden (radio, tv) / uitzenden
 • to trigger = plotseling veroorzaken
 • self-image = zelfbeeld
 • to assume = aannemen
 • explicit = duidelijk / uitgesproken
 • demand = eisen
 • flaw = fout / zwakke plek
 • the post of = functie / betrekking
 • spiritual = geestelijk
 • sensibilities = gevoeligheden
 • included = inbegrepen
 • last = jongstleden / j.l.
 • wages = loon
 • to torture = martelen / pijnigen
 • to edit = monteren (van een film) / monteren
 • flawless = onberispelijk / gaaf
 • accommodation = onderdak
 • brutal = onmenselijk / beestachtig
 • irregular working hours = onregelmatige werktijden
 • to evolve = zich ontwikkelen
 • familiar = op de hoogte
 • to exaggerate = overdrijven
 • frequently = regelmatig
 • travelling expenses = reiskostenvergoeding
 • fluency = spreekvaardigheid
 • to increase = verhogen
 • release = vrijlating
 • shop assistant = winkelbediende
 • ferocity = wreedheid
 • business trip = zakenreis