Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to insist on = aandringen op
 • official = ambtenaar
 • allegation = beschuldiging
 • to claim = beweren
 • conspiracy = complot / samenzwering
 • thoroughly = gedetailleerd / grondig
 • legitimate = gewettigd / aanvaardbaar / wettig
 • to be devoted to = gewijd aan
 • intelligence = inlichtingen
 • to hijack = kapen
 • outstanding = nog niet betaald / opgelost
 • fraud = oplichterij / bedrog
 • missile = projectiel / raket
 • criminal record = strafblad
 • questionable = twijfelachtig
 • extensive / elaborate / elaborate = uitgebreid
 • to disguise = verhullen / verbergen / vermommen
 • speculation = veronderstelling / aanname
 • advance knowledge = voorkennis
 • to challenge = vraagtekens zetten bij / betwisten / betwisten / bestrijden
 • to fake = doen alsof / vervalsen
 • to resurrect = herrijzen / weer tot leven komen
 • to collapse = in elkaar zakken
 • to cherish = koesteren
 • reportedly = naar men zegt
 • to mourn = rouwen om / rouwen
 • vacuum cleaner = stofzuiger
 • to reinforce = versterken
 • fervent = vurig
 • sighting = (visuele) waarneming (van iets ongewoons) / visuele waarneming / waarneming
 • department store = warenhuis
 • lightning = bliksem
 • to descend = neerdalen / dalen
 • to unify = tot één maken
 • accurate = nauwkeurig
 • indescribable = onbeschrijfbaar
 • deliberate = opzettelijk
 • flood = overstroming
 • to be composed of = samengesteld uit
 • resurrection = verrijzenis (van Jezus) / verrijzenis
 • account = verslag
 • cargo = vracht
 • oxygen = zuurstof
 • seizure = aanval / beroerte
 • physician = huisarts / arts
 • to be preoccupied with = volledig in beslag genomen door
 • pale = bleek
 • breakthrough = doorbraak
 • lamp post = lantaarnpaal
 • to shed light on = licht werpen op
 • to deprive s.b. of / to deprive somebody of / to deprive = iemand iets ontnemen
 • to trap = opsluiten / insluiten
 • striking = opvallend
 • to exceed = overtreffen
 • overwhelming = overweldigend
 • psychic = paranormaal
 • gateway to = poort tot
 • riddle = raadsel
 • baffling = raadselachtig
 • to mock = de spot drijven met
 • to calculate = uitrekenen
 • crucial = van doorslaggevende betekenis
 • to distort = verdraaien / vertekenen
 • to remove = verwijderen
 • persistence = volharding
 • to take for granted = voor kennisgeving aannemen
 • to perceive = waarnemen
 • to worship = aanbidden
 • to adapt = aanpassen
 • to deprive = beroven van
 • to combat = bestrijden / vechten tegen
 • bewitching = betoverend
 • inheritor = erfgenaam
 • monastery = klooster (voor mannen) / klooster
 • nerd = klungel
 • phoney = nep / onecht
 • intriguing = nieuwsgierig makend
 • enterprise = onderneming
 • to blast = opblazen (met explosieven) / opblazen
 • villain = schurk / slechterik
 • to gasp = naar adem snakken
 • to snarl = snauwen
 • hunk = lekker stuk
 • vessel = vaartuig
 • tempting = verleidelijk
 • quest = zoektocht
 • announcement = aankondiging
 • assumption = aanname / veronderstelling
 • to cool down = afkoelen
 • intentional = bedoeld / opzettelijk
 • civilisation = beschaving
 • to regard as = beschouwen als
 • confirmation = bevestiging
 • In addition = bovendien
 • area = gebied
 • justified / justifiable = gerechtvaardigd
 • to provide = leveren
 • galaxy = Melkwegstelsel
 • to detect = opsporen
 • composition = samenstelling
 • statement = uitspraak (over iets) / uitspraak / uitspraak / verklaring
 • possessed = bezeten (door de duivel) / bezeten
 • to fascinate = boeien
 • to vomit = braken
 • exorcism = duiveluitdrijving
 • last = jongstleden / j.l.
 • crucifix = kruis (met Jezus) / kruis
 • unacknowledged = niet erkend
 • to define = omschrijven
 • to turn over = omvallen (van iets) / omvallen
 • to be committed to = opgenomen worden (b.v. ziekenhuis, gevangenis) / opgenomen worden
 • to record = opnemen (van beeld, geluid) / opnemen
 • board = plaat van hout / plaat
 • to swallow = doorslikken / slikken
 • obscenities = smerige taal
 • to spit = uitspugen / spugen
 • former = voormalig
 • uncanny = vreemd en moeilijk uit te leggen
 • to be close with = goed bevriend zijn met