Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • assault = aanval
 • for inspection = ter beoordeling
 • credible = betrouwbaar / geloofwaardig
 • continentals = bewoners v.h. vasteland van Europa / bewoners van het vasteland van Europa
 • to stay put = blijven (op dezelfde plaats) / blijven
 • enduring = blijvend
 • to owe = te danken hebben aan
 • heir = erfgenaam
 • to pull off = slagen (in iets moeilijks of onverwachts) / slagen
 • to insist on = erop staan dat
 • spellbound = gefascineerd / geboeid
 • to muse = nadenken / dromen
 • habitat = natuurlijke omgeving
 • to encounter = onverwacht geconfronteerd worden met (iets onplezierigs) / onverwacht geconfronteerd worden met
 • to restore = restaureren
 • dazzling = schitterend / verbluffend
 • universal = tijdloos (d.w.z. overal/altijd geldend) / tijdloos
 • playwright / dramatist = toneelschrijver
 • invaluable = uiterst nuttig
 • to enhance = versterken / verhogen
 • deep-rooted = diepgeworteld
 • insanity = dwaasheid
 • narrow = eng / smal
 • flaws = gebreken
 • inevitable = onvermijdelijk
 • sequence = opeenvolging
 • due to = te wijten aan
 • to alter = veranderen
 • innovation = vernieuwing
 • considerable = aanzienlijk
 • to deduce from = afleiden uit
 • to attend = bijwonen
 • hospitality = gastvrijheid
 • grammar school = gymnasium (BE) / gymnasium
 • monastery = klooster (voor mannen) / klooster
 • lecture = lezing
 • to grumble = mopperen
 • despite = ondanks
 • shelter / accommodation = onderdak
 • storage space = opslagruimte
 • deliberate = opzettelijk
 • pattern = patroon
 • to reign = regeren
 • to stroll = rustig wandelen
 • admission = toegang
 • elaborate = uitgebreid
 • overlooking = uitkijkend over
 • refined = verfijnd
 • hostility = vijandigheid
 • to be preceded by = voorafgegaan door
 • nobility = adel
 • to dismiss = iets afdoen als waardeloos / afdoen als waardeloos
 • expertise = deskundigheid
 • headstrong = eigenzinnig
 • trashy = flut- / waardeloos
 • stakes = inzet (geldbedrag) / inzet
 • crux of the matter = kern van de zaak
 • inconsistency = iets onlogisch
 • opinion poll = opiniepeiling
 • to stem from = stammen / voortkomen uit
 • simultaneously = tegelijkertijd
 • contradiction = tegenstrijdigheid
 • in due course = te zijner tijd
 • extinction = uitsterven (zn.) / uitsterven
 • to shift = verplaatsen
 • to scatter = verspreiden
 • to anticipate = vooruitlopen op
 • xenophobia = vreemdelingenhaat
 • to presume = aannemen / vermoeden
 • i.e. = d.w.z.
 • that is = dat wil zeggen
 • sleeve = hoesje van een lp / hoesje van een cd
 • insight = inzicht
 • people in their early thirties = jonge dertigers
 • to be lovesick = liefdesverdriet hebben
 • to a large extent = in hoge mate
 • to a lesser degree = in mindere mate
 • decline = neergang
 • to affect = negatief beïnvloeden
 • malnutrition = ondervoeding
 • missing link = ontbrekende schakel
 • relaxing = ontspannend
 • surface = oppervlakte
 • edge = rand
 • to manage = zich redden
 • candy-floss = suikerspin
 • to feel obliged = verplicht voelen
 • diversity = verscheidenheid
 • to stock = in voorraad hebben
 • to learn = te weten komen
 • confession = bekentenis
 • to gather = bijeenkomen
 • clarity = duidelijkheid
 • self-esteem = eigenwaarde / zelfrespect
 • partly = gedeeltelijk
 • domestic violence = huiselijk geweld
 • to cherish = koesteren
 • regardless of = ongeacht
 • accident insurance = ongevallenverzekering
 • justification = rechtvaardiging
 • a refund of travelling expenses = reiskostenvergoeding
 • dignity = waardigheid
 • to attend a school of pre-university education = op het vwo zitten