Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • bland = mild / zacht
 • complacency = zelfingenomenheid
 • condition = ziekte
 • curative = genezend
 • imperative = verplichting
 • to mask = verhullen / verbergen
 • primate animals = hoogste orde van zoogdieren / primaten (zoals apen) / primaten
 • reproductive = voortplantings
 • to rule out = uitsluiten
 • substitute = vervanger / vervangingsmiddel
 • therapeutic = verbeterend / betere resultaten leverend
 • transparent = doorzichtig / makkelijk te zien
 • trivial = onbeduidend / onbetekenend
 • veterinary doctor / veterinary surgeon / veterinarian = dierenarts
 • to alter = wijzigen / veranderen
 • assumption = veronderstelling / aanname
 • to generate = opwekken
 • to grasp = begrijpen
 • internal = inwendig
 • to perceive = waarnemen / zien
 • to vibrate = trillen / snel trillen
 • to decimate = op grote schaal vernietigen
 • to magnify = vergroten / iets groter laten lijken dan het is
 • power line = elektriciteitskabel
 • protein = eiwit
 • to strive for / to aspire to = streven naar
 • viable = levensvatbaar / uitvoerbaar
 • albeit = ofschoon
 • ancestral = voorouderlijk
 • assault = plotselinge aanval
 • to blink = knipperen / met de ogen knipperen
 • to damn = veroordelen / fel bekritiseren
 • to edit = de redactie voeren
 • misapprehension = misverstand / misvatting
 • to pervade = doordringen
 • revision = herziening
 • scant = karig / schraal
 • segregation = rassenscheiding / scheiding
 • disposable = wegwerp
 • to perpetuate = doen voortduren
 • physiology = leer van de levensverschijnselen van levende wezens
 • prescription drugs = medicijnen op recept
 • radiation = straling
 • subsequently = vervolgens
 • toxicity = gifgehalte
 • complacent = zelfingenomen / tevreden met jezelf
 • to content yourself = zich tevredenstellen
 • to impose / to impose on somebody = iemand iets opleggen / iemand opleggen
 • lapse = achteruitgang / daling
 • manifest = zichtbaar / duidelijk
 • mishap = kleine tegenvaller
 • to yield = opbrengen / opleveren (bijv. geld, landbouwgewassen) / opleveren