Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to blunt = afzwakken / doen afnemen
 • tremor = beving / trilling
 • influx = toevloed / het binnenstromen
 • to replenish = aanvullen
 • conveyer belt = lopende band / transportband
 • ominous = onheilspellend
 • to blare = brullen / galmen (onplezierig geluid) / galmen
 • to confer = verlenen / overleggen
 • death toll = aantal doden
 • to dispel = verdrijven (van een bepaald gevoel, geloof) / verdrijven
 • to gain a foothold = vaste voet krijgen
 • at our peril = voor eigen risico
 • rabid = hondsdol / razend
 • to sweep the country = teisteren
 • wart = wrat
 • to enunciate = bekendmaken en uitleggen / iets bekendmaken en uitleggen
 • to convey = (gedachte, gevoel of idee) bekendmaken / bekendmaken
 • polling data = gegevens uit een opiniepeiling
 • bemused = verbijsterd / in de war
 • chemistry = geheimzinnige werking / chemie
 • durable = duurzaam
 • hallmark = kenmerk / waarmerk
 • telling = treffend
 • trade-off = wisselwerking
 • to wear one’s heart on one’s sleeve = van je hart geen moordkuil maken
 • willy-nilly = ongewild / onvermijdelijk
 • nobility = voortreffelijkheid
 • to decree = officieel besluiten (door de regering) / officieel besluiten
 • breach = niet nakomen
 • to inflict / to inflict on somebody = opleggen / iemand iets opleggen / iemand opleggen
 • judgemental = te snel mensen bekritiseren
 • to extradite = uitleveren
 • all-embracing = allesomvattend
 • to burn the midnight oil = 's nachts werken of studeren
 • to cut to the chase = terzake komen
 • to drive a hard bargain = keihard onderhandelen
 • to have a bone to pick with somebody = met iemand een appeltje the schillen hebben
 • to make a mountain out of a molehill = van een mug een olifant maken
 • somebody bites the dust = iemand valt / iemand sneuvelt
 • something bites the dust = iets mislukt / iets sneuvelt
 • to sort = sorteren