Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • Excuse me, sir/madam, can you tell me the way to ...? = Pardon, meneer/mevrouw, kunt u mij de weg naar ... vertellen?
 • Sure. = Zeker.
 • Of course. = Natuurlijk.
 • Excuse me, could you tell me where the ... is, please? = Pardon, kunt u mij vertellen waar de ... is, alstublieft?
 • I'm sorry. I can't help you. I'm a stranger here myself. = Sorry, ik kan u niet helpen. Ik ben hier zelf niet bekend.
 • It is tall. = Het is hoog.
 • It is exciting. = Het is spannend.
 • It is taller than that building. = Het is hoger dan dat gebouw.
 • It is more exciting than that place. = Het is spannender dan die plek.
 • It is the tallest building. = Het is het hoogste gebouw.
 • Go straight on. = Ga rechtdoor.
 • Turn left. = Ga links.
 • Turn right. = Ga rechts.
 • Take the first/second/third street/turning on the right/left. = Neem de eerste/tweede/derde straat/bocht rechts/links.
 • You come to ... = Je komt dan bij ...
 • I go shopping. = Ik ga winkelen.
 • I went shopping. = Ik ging winkelen.
 • You go shopping. = Jij gaat winkelen.
 • He/She goes shopping. = Hij/Zij gaat winkelen.
 • You went shopping. = Jij ging winkelen.
 • He/She went shopping. = Hij/Zij ging winkelen.
 • I have a car. It goes very fast. = Ik heb een auto. Hij gaat heel snel.
 • It went very fast. = Hij ging heel snel.
 • a big city = een grote stad
 • a view = een uitzicht
 • a waste of time = tijdverspilling
 • across = tegenover
 • attraction = attractie
 • behind = achter
 • bookshop = boekwinkel
 • car park = parkeerterrein
 • church = kerk
 • cinema = bioscoop
 • city centre = stadscentrum
 • city map = stadskaart
 • corner = hoek
 • crossroads = kruispunt
 • department store = warenhuis
 • first/second/third = eerste/tweede/derde
 • to get a taxi = een taxi nemen
 • impossible = onmogelijk
 • in front of = voor
 • mosque = moskee
 • museum = museum
 • near = dichtbij
 • next to = naast
 • pavement = trottoir
 • railway station = treinstation
 • sightseeing = bezienswaardigheden bezichtigen
 • signpost = wegwijzer
 • souvenir shop = souvenirswinkel
 • square = plein
 • swimming pool = zwembad
 • the post office = het postkantoor
 • the town hall = het gemeentehuis
 • to cross the road = de straat oversteken
 • to discover = ontdekken
 • to read a map = kaartlezen
 • to show the way = de weg wijzen
 • trip = uitstapje
 • to turn = draaien, afslaan
 • useful = handig
 • village = dorp
 • It is a short walk. = Het is een korte wandeling.
 • Which is the odd one out? = Welke hoort er niet bij?
 • easy-difficult = makkelijk-moeilijk
 • famous = beroemd
 • outside the city centre = buiten het stadscentrum
 • the words under the arrow = de woorden onder de pijl