Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to behave = zich gedragen
 • behaviour / conduct = gedrag
 • to punish = straffen
 • punishment = straf
 • rude = onbeschoft
 • to justify = rechtvaardigen
 • justification = rechtvaardiging
 • to admit = toegeven
 • to obey = gehoorzamen
 • to disobey = ongehoorzaam zijn
 • obedient = gehoorzaam
 • disobedient = ongehoorzaam
 • obedience = gehoorzaamheid
 • disobedience = ongehoorzaamheid
 • obstinate; stubborn = koppig
 • frank / candid = eerlijk; openhartig
 • consistent = consequent
 • inconsistent = inconsequent
 • inconsistency = inconsequentheid
 • vain = ijdel
 • vanity = ijdelheid
 • honest = eerlijk
 • dishonest = oneerlijk
 • to deceive = bedriegen
 • honesty = eerlijkheid
 • virtue = deugd
 • vice = ondeugd
 • loyal = trouw
 • disloyal = ontrouw
 • to harass = lastigvallen
 • harassment = intimidatie
 • hospitable = gastvrij
 • hospitality = gastvrijheid