Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • salvage = berging
 • enigma = raadsel
 • to impede = belemmeren
 • impediment = belemmering
 • navigation = scheepvaart
 • stern = achtersteven
 • bow = boeg
 • porthole = patrijspoort
 • bound for = op weg naar
 • distress = nood
 • craft = vaartuig
 • to propel = voorstuwen
 • to equip = uitrusten
 • haphazard(ly) = op goed geluk
 • venture = waagstuk
 • to venture = zich wagen
 • proper = goed
 • discomfort = ongemak
 • to conform with = in overeenstemming zijn met
 • to fuel = van brandstof voorzien / aanwakkeren
 • to scan = afspeuren
 • peril = gevaar
 • perilous = gevaarlijk
 • to toss about = heen en weer slingeren
 • tentative = voorzichtig
 • posh = deftig
 • property = eigendom