Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • cash dispenser = geldautomaat
 • wallet = portefeuille
 • to yield = opleveren
 • merchant = koopman
 • merchandise = koopwaar
 • briefcase = aktentas
 • settlement = regeling
 • prerequisite = noodzakelijke voorwaarde
 • to thrive = bloeien
 • to consolidate = versterken
 • commodity = handelswaar
 • to authorise = machtigen
 • magnate/tycoon = magnaat
 • to exercise = uitoefenen
 • to settle = regelen
 • premises = pand; gebouw
 • revenue = inkomsten
 • to relate to = in verband staan met
 • affluent = rijk; welvarend
 • affluence = rijkdom; weelde
 • to amount to = bedragen
 • due = verchuldigd
 • expenditure = uitgaven
 • funds = geld; fondsen
 • to provide for = zorgen voor
 • provision = voorziening; maatregel
 • provisions = proviand
 • plight = (slechte) toestand
 • with a view to = met het oog op