Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • preoccupied = in beslag genomen/verdiept
 • preoccupation = bezigheid
 • prone = geneigd
 • uncompromising = star/onbuigzaam
 • to reflect = nadenken
 • prodigy = wonderkind
 • to be ignorant about = niets weten van
 • ignorance = onwetendheid
 • to err = zich vergissen
 • erroneous = onjuist
 • vehement = heftig
 • to assent to = instemmen met
 • to conceive = bedenken
 • conceivable = denkbaar
 • misconception = misvatting
 • inconsolable = ontroostbaar
 • to subscribe to = onderschrijven
 • to aspire = streven naar
 • aspiration = streven/aspiratie
 • pious = vroom
 • piety = eerbied/vroomheid
 • concern = zaak
 • acknowledgement = erkenning
 • to convert to = zich bekeren tot
 • conversion = bekering
 • convert = bekeerling
 • to feign = voorwenden/doen alsof
 • folly = dwaasheid
 • deceit = bedrog
 • distress = verdriet/ellende