Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • mind = geest
 • to mind = erg vinden / passen op / zich bemoeien met
 • clever/bright/smart = knap
 • to assume = aannemen
 • to imagine = zich voorstellen
 • image = beeld
 • imagination = fantasie
 • to take great pains = veel moeite doen
 • imaginary/fictional = denkbeeldig/verzonnen
 • to ignore = negeren
 • common sense = gezond verstand
 • conscious of/aware of = zich bewust van
 • awareness = besef
 • to solve = oplossen
 • solution = oplossing
 • conscience = geweten
 • respect = opzicht
 • to occur to = opkomen bij
 • lunatic/madman = gek
 • lunacy = waanzin
 • to console/to comfort = troosten
 • consolation/comfort = troost
 • to remind (of) = herinneren (aan)
 • to cheat = bedriegen / vals spelen