Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to satisfy = tevredenstellen
 • satisfaction = tevredenheid/voldoening
 • (un)satisfactory = (on)bevredigend
 • (dis)satisfied / (dis)contented = (on)tevreden
 • to astonish/to amaze = verbazen
 • astonishment/amazement = verbazing
 • amazing/astonishing = verbazingwekkend
 • relieved = opgelucht
 • relief = opluchting
 • to reconcile = verzoenen
 • reconcilliation = verzoening
 • silly = dwaas
 • suspense = spanning
 • impression = indruk
 • impressive = indrukwekkend
 • to fear = bang zijn/vrezen
 • fear = angst
 • favour = gunst
 • to scream = gillen
 • to stun/to baffle = verbijsteren
 • to move = ontroeren
 • pride / proud (of) = trots
 • temper = humeur
 • upset = van streek
 • to upset = van streek maken
 • to control oneself = zich beheersen
 • self-control/self control = zelfbeheersing
 • extraordinary = buitengewoon