Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to enjoy = genieten van
 • to enjoy oneself = genieten
 • urge = rang/aandrang
 • ordeal = kwelling/beproeving
 • to boast/to brag = opscheppen/pochen
 • reluctantly = met tegenzin
 • disgust = walging/afschuw
 • disgusting = walgelijk
 • hectic = erg druk/hectisch
 • to embrace / to hug = omhelzen
 • a nuisance = overlast
 • what a nuisance = wat vervelend
 • depressing = deprimerend
 • token = teken/bewijs
 • ruthless/remorseless = meedogenloos
 • fit = aanval/vlaag
 • excited = opgewonden
 • excitement = opwinding
 • exciting = opwindend
 • foreboding = voorgevoel
 • creepy = griezelig/eng
 • inhibited = geremd
 • inhibition = remming
 • staggered/bewildered = verbijsterd/stomverbaasd
 • bewilderment = verbijstering
 • reluctance = tegenzin