Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • crime = misdaad
 • criminal = misdadiger/crimineel
 • crook = misdadiger
 • murder / homicide (AE) = moord
 • to murder = vermoorden
 • to arrest = arresteren
 • to suspect = verdenken
 • suspicion = verdenking
 • suspect = verdachte
 • suspicious = argwanend/wantrouwend
 • to commit = plegen
 • to interrogate = ondervragen
 • corpse = lijk
 • to investigate = onderzoeken
 • investigation = onderzoek
 • exhaustive = grondig/uitputtend
 • property = eigendom
 • to recover = terugvinden
 • hostage = gijzelaar
 • to threaten = dreigen
 • threat = bedreiging
 • violence = geweld
 • violent = gewelddadig
 • to forge / to fake/to counterfeit = vervalsen/namaken
 • forgery/fake/counterfeit = vervalsing