Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to elect = kiezen
 • election = verkiezing
 • constitution = grondwet
 • constitutional = grondwettelijk
 • according to = volgens
 • opinion poll = opiniepeiling
 • poll = peiling
 • to go to the polls = gaan stemmen
 • electorate = electoraat/kiesgerechtigden
 • civil servant = ambtenaar
 • the civil service = overheidsdienst
 • empire = keizerrijk/rijk
 • emperor = keizer
 • empress = keizerin
 • to join = lid worden van
 • constituency = kiesdistrice
 • constituent = kiezer
 • subject = onderdaan/burger
 • to rule/to reign = heersen; regeren
 • ruler = heerser
 • to abuse = misbruiken
 • abuse = misbruik
 • people = volk
 • to be in charge = de leiding hebben
 • to be in charge of = de leiding hebben over
 • prominent = vooraanstaand/prominent
 • towncouncil/council = gemeenteraad