Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • civil war = burgeroorlog
 • civilian = burger
 • to enlist = in dienst gaan
 • to destroy = vernietigen
 • destruction = vernietinging
 • destructive = verwoestend / vernietigend
 • truce / armistice = wapenstilstand
 • cease-fire / ceasefire / cease fire = staakt-het-vuren
 • submarine = onderzeeboot
 • missile = raket
 • to launch = lanceren
 • to arm = bewapenen
 • weapons / arms = wapens
 • armament = bewapening
 • enemy = vijand
 • to surrender = zich overgeven
 • to disarm = ontwapenen
 • rifle = geweer
 • bullet = kogel
 • shell = granaat
 • to aim = richten
 • aim / target = doel / doelwit
 • to liberate = bevrijden
 • liberation = bevrijding
 • liberty = vrijheid
 • statue = standbeeld
 • air raid = luchtaanval
 • deserted = verlaten
 • casualty = slachtoffer