Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • verbal = verbaal / met woorden
 • gesture = gebaar
 • to propose / to suggest = voorstellen
 • proposal / suggestion = voorstel
 • proposition = voorstel / zakelijk voorstel
 • to reject = verwerpen
 • item = punt / agendapunt
 • to imply = betekenen / inhouden / laten doorschemeren
 • (un)intelligible = (on)begrijpelijk
 • to focus = richten / concenteren
 • focus = middelpunt
 • to notice = merken
 • noticeable = merkbaar
 • rumour = gerucht
 • spokesman = woordvoerder
 • to comment = commentaar geven
 • comment = commentaar
 • questionnaire = vragenlijst
 • survey = enquête / onderzoek
 • at random = willekeurig
 • to complete = voltooien
 • to emerge / to appear = blijken
 • to overhear = toevallig horen
 • topic / subject = onderwerp
 • it doesn't make sense = het is onbegrijpelijk
 • meaning / sense = betekenis