Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to bloom = gedijen, het goed doen
 • captivating = boeiend
 • chivalry = hoffelijkheid, ridderlijkheid
 • composite = samenstelling
 • to depict = afbeelden, beschrijven
 • to exorcise = een kwade geest uitdrijven
 • to expel = verdrijven
 • exploit = heldendaad
 • haunting = dat blijft hangen, beklijvend
 • to intermingle = zich vermengen
 • irrevocably = onherroepelijk
 • latter-day = modern
 • luminous = lichtgevend, heel licht
 • to masquerade as = zich voordoen als, onder het mom van
 • momentous = heel belangrijk
 • precursor = voorloper
 • primeval = oer
 • to propel = een boost geven, stimuleren
 • realm = gebied, rijk
 • romance = ridderverhaal
 • to rouse = aansporen
 • solace = troost
 • to sweep away = wegvagen
 • turmoil = onrust, opschudding
 • unfaltering = onwankelbaar
 • to usher in = inluiden
 • vivacious = levendig, bruisend