Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • aberration = afwijking
 • abolitionist = tegenstander van slavernij
 • altruistic = onzelfzuchtig, belangeloos
 • to banish = verbannen
 • bigotry = onverdraagzaamheid
 • compatibility = passendheid, verenigbaarheid
 • to crumble = instorten
 • decidedly = zeker, duidelijk
 • to define = vastleggen
 • to degenerate into = ontaarden in
 • dispatch = bericht, rapport
 • dominion = heerschappij
 • effort = inzet, moeite
 • to evaporate = verdampen, vervliegen
 • grievance = grief, klacht
 • inherent = van nature
 • to be rife with = gevuld zijn met
 • paternalism = betutteling
 • to ransack = plunderen
 • to reflect on = nadenken over
 • self-sustaining = zelfvoorzienend
 • subject = onderdaan
 • to subjugate = onderwerpen
 • to take to = iets beginnen te doen
 • upbeat = opgewekt