Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • It seems to me that, … = Het lijkt mij dat ….
 • Do you mind if I jump in here? = Als ik iets toe mag voegen?
 • It was a load off my mind … = Het was een pak van m'n hart …
 • Much to my relief ... = Tot mijn grote opluchting …
 • First of all, … = Allereerst …
 • Secondly, … = Ten tweede …
 • Finally, … = Ten slotte, …
 • In the first place, … = In de eerste plaats …
 • And finally, … = En ten slotte …
 • In short, … = Kortom, …
 • To conclude, … = Concluderend …
 • In conclusion, … = Tot slot, …
 • To summarise, … = Samengevat …
 • Summing up, you might say that … = Samengevat zou je kunnen zeggen dat …
 • In all, … = Al met al …
 • This is not what I had expected. = Dit is niet wat ik verwacht had.
 • This is worse than I had expected. = Dit is erger dan ik verwacht had.
 • I had hoped for something better. = Ik had op iets beters gehoopt.
 • I didn’t expect that. = Dit verwachtte ik niet.
 • Well, have you ever! = Krijg nou wat!
 • It is unbelievable … / It is incredible … = Het is ongelofelijk …
 • I can't imagine … = Ik kan me niet voorstellen …
 • All right, I see what you’re getting at. = Oké, ik snap wat je probeert te zeggen.
 • I get it! = Ik snap het!
 • I know … = Ik begrijp …
 • I think… = Ik denk …
 • I understand what you mean. = Ik begrijp wat je bedoelt.
 • In my opinion … = Naar mijn mening …
 • We’d better … = We kunnen maar beter ...
 • Yes, I see your point. = Ja, ik snap wat je bedoelt.
 • Yes, I see your problem. = Ja, ik begrijp je probleem.
 • You really should … = Je zou eigenlijk …
 • I’m convinced … / I’m (utterly) convinced … = Ik ben ervan overtuigd …
 • I’m sure … = Ik weet zeker (dat) …
 • As far as I’m concerned ... = Wat mij betreft …
 • I’m of the opinion that... = Ik ben van mening dat …
 • In my view, … = Volgens mij …
 • To me, … = Voor mij …
 • For example, … / For instance, … = Bijvoorbeeld, …
 • For one thing, … = Enerzijds, …
 • Take for example, … = Neem bijvoorbeeld, …
 • Take the way (he) … = Neem de manier waarop (hij)…
 • To give you an idea … = Om je een idee te geven …
 • Excuse me for interrupting, but … = Sorry dat ik je onderbreek, maar …
 • If I might add something, … = Als ik iets mag toevoegen…
 • I was so relieved …. = Ik was zo opgelucht …
 • It was a relief … = Het was een opluchting …
 • Besides that … = Bovendien, …
 • I'm disappointed … = Ik ben teleurgesteld (dat) …
 • It’s too bad … = Het is jammer …
 • It's a pity … = Het is zonde …
 • I doubt if ... = Ik betwijfel of …
 • I wonder if ... = Ik vraag me af …
 • I’m not sure if … = Ik weet niet zeker of …
 • It’s doubtful if … = Het is twijfelachtig of …
 • It's uncertain if … = Het is niet zeker dat …
 • How strange ... = Wat vreemd dat …
 • I am/was surprised ... = Ik ben/was verbaasd …
 • You don’t say! = Dat meen je niet!
 • You must be joking! = Je maakt een grapje zeker!
 • I can’t believe … = Ik kan niet geloven …
 • I was shocked to read … = Ik was geschrokken toen ik las …
 • It is ridiculous … = Het is belachelijk …
 • Certainly, … / Definitely, … = Zeker, …
 • Doubtless, … = Ongetwijfeld, …
 • I’m (absolutely) sure … = Ik ben er heel zeker van …
 • I’m certain that ... = Ik ben er zeker van dat …
 • Of course, … = Natuurlijk, …
 • There’s no doubt that ... = Er is geen twijfel dat …
 • Undoubtedly, … = Ongetwijfeld …