Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • advantage = voordeel
 • to assume = veronderstellen, ergens van uitgaan
 • to benefit = voordeel hebben
 • chronic = voortdurend, chronisch
 • consequence = gevolg
 • controversial = omstreden, controversieel
 • emphasis = nadruk
 • depression = depressie, somberheid
 • equality = gelijk(waardig)heid
 • to ignore = negeren
 • in particular = in het bijzonder
 • in practice = in de praktijk
 • majority = meerderheid
 • manageable = hanteerbaar
 • mental = geestelijk, mentaal
 • minority = minderheid
 • to provide = verschaffen
 • pursuit of = jacht op
 • to raise = omhoog brengen, laten stijgen
 • unrestrained = onbeheerst