Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • I fully agree … = Ik ben het helemaal eens …
 • Exactly! = Precies!
 • I suppose so. = Ik denk van wel.
 • I guess you’re right. = Ik denk dat je gelijk hebt.
 • Up to a point. = Tot op zekere hoogte.
 • It depends. = Dat hangt ervan af.
 • I wouldn’t say that. = Dat zou ik niet zeggen.
 • I take a different view. = Ik zie dat anders.
 • I can’t share your opinion. = Ik kan die mening niet delen.
 • Absolutely not. = Absoluut niet.
 • No way! = Echt niet!
 • I completely disagree … = Ik ben het er helemaal niet mee eens …
 • That's amazing! / That's wonderful! / That’s great! = Dat is geweldig!
 • That's awesome! = Dat is fantastisch!
 • I’m really keen ... = Ik ben erg dol (op) …
 • Good morning. = Goedemorgen.
 • Good afternoon. = Goedemiddag.
 • Good evening. = Goedenavond.
 • That may be so, but ... = Dat kan wel zo zijn, maar …
 • As a rule, … = In de regel, …
 • Generally speaking, … / In general, … / On the whole, … = Over het algemeen, …
 • I was excited … = Ik was opgewonden (om) …
 • It is great … = Het is geweldig …
 • It was exciting ... = Het was spannend (om) …
 • Excuse me, … = Neem me niet kwalijk, …
 • Forgive me for asking, but … = Sorry dat ik het vraag, maar …
 • Lovely day, isn’t it? = Mooie dag, vind je ook niet?
 • My name’s … Pleased to meet you. = Mijn naam is … . Aangenaam om kennis te maken.
 • ... I really must be off now. = … ik moet nu echt gaan.
 • ... I’m afraid I’ll have to go now. = … ik ben bang dat ik nu moet gaan.
 • Bye! = Doei!
 • I hope you don’t mind, but ... = Ik hoop dat je het niet erg vindt, maar …
 • It’s been very interesting talking to you, but ... = Ik vond het heel interessant om met je te praten, maar …
 • Look after yourself! = Let goed op jezelf!
 • See you next week! = Tot volgende week!
 • Take care! = Wees voorzichtig!
 • I’d like to remark that ... = Ik wil graag opmerken dat …
 • Mind you, I do think that ... = Let wel, ik denk wel dat …
 • On the other hand... = Aan de andere kant …
 • I think… = Ik denk …
 • In my opinion … = Naar mijn mening …
 • As far as I’m concerned ... = Wat mij betreft …
 • I’m of the opinion that... = Ik ben van mening dat …
 • I’m sure that … = Ik weet zeker (dat) …
 • I'm convinced that … = Ik ben ervan overtuigd (dat) …
 • In my view, … = Volgens mij …
 • To me, … = Voor mij …
 • It seems to me that, … = Het lijkt mij dat ….
 • For example, … / For instance, … = Bijvoorbeeld, …
 • For one thing, … = Enerzijds, …
 • Take for example, … = Neem bijvoorbeeld, …
 • Take the way (he) … = Neem de manier waarop (hij)…
 • To give you an idea … = Om je een idee te geven …
 • First of all, … = Allereerst …
 • Secondly, … = Ten tweede …
 • Finally, … = Ten slotte, …
 • In the first place, … = In de eerste plaats …
 • And finally, … = En ten slotte …
 • Besides that … = Bovendien, …
 • I'm disappointed … = Ik ben teleurgesteld (dat) …
 • It’s too bad … = Het is jammer …
 • It's a pity … = Het is zonde …
 • This is not what I had expected. = Dit is niet wat ik verwacht had.
 • This is worse than I had expected. = Dit is erger dan ik verwacht had.
 • I had hoped for something better. = Ik had op iets beters gehoopt.
 • It is ridiculous … = Het is belachelijk …
 • It is unbelievable … / It is incredible … = Het is ongelofelijk …
 • I can't imagine … = Ik kan me niet voorstellen …
 • I can’t believe … = Ik kan niet geloven …
 • I was shocked to read … = Ik was geschrokken toen ik las …