Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • credit = tegoed, positief saldo
 • to confound = verwarren
 • deceit = bedrog
 • digit = cijfer, getal
 • discrepancy = afwijking, verschil
 • disdain = minachting
 • disruptive = storend
 • disturbing = verontrustend
 • to divert = afleiden
 • euphoria = grote blijdschap
 • on credit = op afbetaling
 • ordeal = beproeving, pijnlijke ervaring
 • to owe = verschuldigd zijn
 • participant = deelnemer
 • perennial = eeuwig
 • to provoke = uitlokken, uitdagen
 • self-employed = zelfstandig (ondernemer)
 • treacherous = verraderlijk
 • urge = neiging, behoefte
 • to vow = plechtig beloven