Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • abundance of = overvloed aan
 • abundant = volop
 • to advocate = een voorstander zijn van
 • afflicted = getroffen, geteisterd
 • albeit = hetzij, ofschoon
 • to be frowned upon = afgekeurd worden
 • to compose = samenstellen
 • comprehensive = uitgebreid
 • to convert = bekeren
 • cultivation = teelt
 • to decimate = uitdunnen, uitroeien
 • deficiency = tekort
 • edible = eetbaar
 • to gobble = opvreten
 • indigenous = inheems, autochtoon
 • locust = sprinkhaan
 • malnutrition = ondervoeding
 • Native American = Indiaan
 • to stem from = voortkomen uit, voortvloeien uit
 • to verify = bevestigen
 • whopping = maar liefst
 • yield = opbrengst