Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • authority = autoriteit
 • available = beschikbaar
 • aware = bewust
 • abandon = verlaten
 • (to) abstract = samenvatten
 • academy = academie
 • access = toegang
 • (to) accommodate = zich aanpassen
 • accompany = begeleiden
 • accumulate = ophopen
 • accurate = nauwkeurig
 • achieve = bereiken
 • acknowledge = erkennen
 • acquire = verkrijgen
 • adapt = aanpassen
 • adequate = passend
 • adjacent = aangrenzend
 • adjust = aanpassen
 • administration = administratie
 • adult = volwassen(e)
 • advocate = bepleiten
 • affect = beïnvloeden
 • aggregate = bijeenvoegen
 • aid = hulp
 • albeit = hoewel
 • allocate = toewijzen
 • alter = veranderen
 • alternative = alternatief
 • ambiguous = dubbelzinnig
 • amend = verbeteren
 • analogy = overeenkomst
 • analyze = analyse
 • annual = jaarlijks
 • anticipate = anticiperen
 • apparent = schijnbaar
 • append = toevoegen
 • appreciate = waarderen
 • approach = naderen
 • appropriate = passend
 • approximate = benaderen
 • arbitrary = willekeurig
 • area = gebied
 • aspect = aspect
 • assemble = verzamelen
 • assess = beoordelen
 • assign = toewijzen
 • assist = helpen
 • assume = aannemen
 • assure = verzekeren
 • attach = aanhechten
 • attain = bereiken
 • attitude = houding
 • attribute = eigenschap
 • author = auteur