Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • English = Engels
 • English is my favourite subject.

  Engels is mijn favoriete les.

 • chemistry = scheikunde
 • We have a really important chemistry test tomorrow.

  We hebben een hele belangrijke scheikunde toets morgen.

 • physics = natuurkunde
 • science = wetenschappen
 • art = handenarbeid
 • history = geschiedenis
 • Our teacher gave us a history lesson about the Middle Ages.

  Onze leraar gaf ons een geschiedenis les over de Middeleeuwen.

 • biology = biologie
 • maths = wiskunde
 • music = muziek
 • IT (Information Technology) = informatiekunde
 • PE (Physical Education) = gym
 • RE (Religious Education) = godsdienst
 • Geography = aardrijkskunde
 • French = Frans
 • French is one of the hardest languages.

  Frans is een van de moeilijkste talen.

 • German = Duits
 • Latin = Latijn
 • Greek = Grieks
 • Spanish = Spaans
 • Dutch = Nederlands
 • Someone from the Netherlands is called Dutch.

  Iemand uit Nederland is Nederlands.

 • subject = schoolvak
 • be good at <subject> = goed zijn in <schoolvak>
 • to be good at

 • be bad at = slecht zijn in
 • to be bad at...

  slecht zijn in ...

 • be interested in = geïnteresseerd zijn in
 • to be interested in ....

  geïnteresseerd zijn in ....

 • get good marks = goede cijfers halen voor
 • to get good marks in ....

  goede cijfers halen voor ....

 • subject = schoolvak