Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to congratulate (on) = feliciteren met
 • Congratulations = Gefeliciteerd
 • Congratulations, sir! We are off to a brilliant start!

  Gefeliciteerd, heer! Dit is een schitterende start!

 • to go steady = verkeringen hebben
 • to break it off = het uitmaken
 • guardian = voogd
 • reason = reden
 • Please tell me the reason for this fight

  Vertel me alsjeblijft de reden voor dit gevecht

 • adultery = overspel
 • infidelity = ontrouw
 • adversity = tegenspoed
 • to resemble / to look like = lijken op
 • resemblance = gelijkenis
 • Any resemblance to persons living or dead is purely intentional!

  Elke gelijkenis met bestaande personen levend of dood is puur opzet!

 • to strike-struck-struck = opvallen
 • remarkable = opmerkelijk
 • to owe = te danken hebben aan
 • parental = ouderlijk
 • orphan = wees
 • When his parents died, he became an orphan.

  wees

 • acquaintance = kennis
 • in common = gemeenschappelijk
 • huwelijks = marital
 • kern = core
 • infant = baby / peuter
 • matrimony = huwelijk
 • offspring = afstammelingen
 • casual = oppervlakkig
 • lad = knaap
 • next of kin = naaste familieleden
 • minor = minderjarig
 • fellow / bloke / guy / chap = kerel / vent