Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • evidence = bewijs
 • fascinating = fascinerend
 • ill / sick (AmE) / sick = ziek
 • lake = meer
 • prove = bewijzen
 • researcher = onderzoeker
 • scare / frighten = bang maken
 • scientist = wetenschapper
 • several / a few = verschillende
 • show = laten zien / aantonen
 • solve = oplossen
 • strange / odd / weird / strange / odd = vreemd
 • That's a shame. = Dat is jammer.
 • weak = zwak
 • weigh = wegen
 • company = bedrijf
 • continue / carry on = doorgaan
 • find out / discover = ontdekken
 • hide = verstoppen
 • hire = huren / inhuren
 • in front of = voor
 • kill = vermoorden
 • message = bericht
 • messenger = boodschapper
 • more or less / about = min of meer
 • next to = naast
 • rainy = regenachtig
 • shoulder = schouder
 • spy = spion / spionne
 • bracelet = armband
 • change = overstappen
 • coach = bus
 • earring = oorbel
 • employee = medewerker
 • follow = volgen
 • jewelry = sieraden / juwelen
 • prepare = voorbereiden
 • repeat = herhalen
 • road = weg
 • travel = reizen
 • turn left = links afslaan
 • value = waarde
 • walk across / cross = oversteken
 • warn = waarschuwen
 • by accident = per ongeluk
 • coin = munt
 • colourful = bont / fleurig
 • come along = meekomen
 • friendly = vriendelijk
 • impossible = onmogelijk
 • moustache = snor
 • nephew = neef
 • probably = waarschijnlijk
 • recently = onlangs
 • treasure = schat
 • trip = reis / reisje
 • turn right = rechts afslaan
 • uncle = oom
 • visible = zichtbaar
 • worried = bezorgd