Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • apartment = flat / appartement
 • ashamed / embarrassed = beschaamd
 • blunder / blooper = blunder
 • blush / turn red = blozen
 • chest = borstkas
 • confess = bekennen
 • elevator / lift / lift / elevator = lift
 • embarrassing = beschamend / gênant
 • forget - forgot - forgotten / forget = vergeten
 • get rid of = wegdoen
 • keep a secret = iets geheim houden
 • laugh at = uitlachen
 • make mistakes = fouten maken
 • notice = mededelingenbord / bord
 • plate = bord (om van te eten) / bord
 • announce = aankondigen
 • blame yourself = jezelf de schuld geven
 • broadcast = uitzenden / uitzending
 • cover = omslag / kaft
 • error = fout
 • feed - fed - fed / feed = voeden / krijgen
 • frequently = vaak / geregeld
 • hold yourself well = je goed houden
 • horrible / terrible = verschrikkelijk
 • loser = verliezer
 • make a fool of yourself = je belachelijk maken
 • serious = ernstig
 • sick = misselijk
 • sing - sang - sung / sing = zingen
 • win - won - won / win = winnen
 • dictionary = woordenboek
 • finally = ten slotte
 • imagine / picture = zich voorstellen
 • in a minute = over een minuut
 • listener = luisteraar
 • neither ... nor = noch ... noch
 • reader = lezer
 • reporter = verslaggever
 • spring = lente / voorjaar
 • terrible = vreselijk
 • the opposite of = tegenovergestelde van
 • viewer = kijker
 • (not) yet = nog (niet)
 • believe = geloven
 • destroy = kapot maken
 • during = tijdens
 • in the end = uiteindelijk
 • memory / reminder = herinnering
 • point at = wijzen naar
 • regret = betreuren / jammer vinden
 • report card = rapport
 • touch = aanraken