Découvertes 4+5 HAVO

Woordenlijsten Découvertes 4+5 HAVO

Hier vind je de woordenlijsten van Découvertes van Intertaal.

Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Frans Nederlands
 • la paix = de vrede
 • la Première Guerre mondiale = de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918)
 • un soldat = een soldaat
 • une soldate = een soldate
 • un champ de bataille = een slagveld
 • un cimetière = een begraafplaats
 • la Deuxième Guerre mondiale = de Tweede Wereldoorlog (1939 – 1945)
 • blesser qn = iemand verwonden
 • la période française = de Franse Tijd
 • un royaume = een koninkrijk
 • mettre sur le trône = op de troon zetten
 • s'identifier à = zich identificeren met
 • annexer à = inlijven bij
 • le Premier Empire = het keizerrijk van Napoleon I
 • une révolution = een revolutie
 • reconnaitre = erkennen
 • la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) = de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS)
 • rassembler = verzamelen / verenigen
 • contribuer à = bijdragen aan
 • l'expansion = hier: de groei
 • le niveau de vie = de levensstandaard
 • former la base de = de basis vormen voor