Formidable

Hier vind je de woordenlijsten van Formidable   De woordjes van Formidable leer je met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Frans Nederlands
 • l'espace (M) = de ruimte
 • la caméra = de camera
 • la piste = de piste / het gedeelte van de weg
 • sourire = glimlachen
 • courir = rennen
 • accepter = accepteren
 • la jambe = het been
 • préparer = voorbereiden
 • j'en ai marre = ik ben het beu
 • énorme = enorm
 • inviter = uitnodigen
 • le fichier = het bestand
 • le programme = het programma
 • l'arrêt (M) = de halte - de stop
 • la flingue = het pistool
 • chasser = jagen
 • regretter = spijt hebben
 • le victime = het slachtoffer
 • unique = uniek- enig
 • régler = regelen - betalen
 • moindre = minste
 • l'énergie (F) = de energie - de kracht
 • le fil = de draad
 • le lycée = de middelbare school (BB)
 • la crise = de crisis
 • l'image (F) = de afbeelding
 • vérifier = checken
 • l'appareil (M) = het apparaat
 • justement = juist
 • enlever = uittrekken - weghalen