Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • in = op
 • pro = voor / in plaats van
 • exspectare = wachten
 • subito = plotseling
 • sine = zonder
 • mater = moeder
 • cum = met / samen met
 • e / ex = uit / van
 • mulier = vrouw
 • malus = slecht
 • ego / me = ik / mij
 • magnus = groot
 • cura = zorg / aandacht
 • observare = letten op / in het oog houden
 • accedere = komen / aankomen / naderen
 • cuncti = alle
 • stare = staan / blijven staan
 • locus = plaats
 • properare = zich haasten
 • animus = geest / ziel / hart
 • descendere = afdalen
 • manere = blijven / wachten
 • spectare = zien / kijken / bekijken
 • sperare = hopen / verwachten
 • fortasse = misschien
 • frustra = tevergeefs
 • a / ab = van
 • maestus = treurig / bedroefd
 • dea = godin
 • perdere = vernietigen / verliezen
 • in animo habere = van plan zijn