Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • ubique = Overal
 • quaerere = zoeken / vragen
 • modo ... modo ... = nu eens ... dan weer ...
 • apud = bij
 • faber = handwerker
 • ante = voor
 • pretium = prijs
 • scire = weten / kennen
 • vox / vocis = stem
 • gaudium = vreugde / plezier
 • tum = dan / vervolgens / toen
 • vadere = gaan / lopen
 • cito = snel
 • officium = taak / plicht
 • bene = goed
 • explere = vervullen / uitvoeren
 • statim = meteen / onmiddellijk
 • adeo = zo erg / zozeer
 • deserere = verlaten / in de steek laten
 • cum = toen
 • quo? = waarheen?
 • firmus = sterk / stevig
 • tenere = houden / vasthouden
 • abducere = wegvoeren / ontvoeren
 • evadere = ontkomen / ontsnappen
 • votum = gebed
 • carcer / carceris = kerker / gevangenis
 • claudere = sluiten / opsluiten
 • nonnulli = enige / enkele
 • discedere = Weggaan