Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • privatus = persoonlijk / eigen
 • comparare = bijeenbrengen / op de been brengen
 • aeternus = eeuwig
 • imminere = dreigen / bedreigen
 • nos = wij
 • paulum = korte tijd / even
 • Caesar / Caesaris = Caesar
 • dictator = dictator
 • insidiae = hinderlaag / aanslag
 • occidere = doden / doodslaan
 • fere = bijna / ongeveer
 • Graecia = Griekenland
 • se = zich
 • sibi / se

  zich

 • heres / heredis = erfgenaam
 • inimicus = vijand / vijandig
 • seditio = opstand / oproer
 • donec = totdat
 • sibi = zich
 • sibi / se

  zich

 • conciliare = tot stand brengen
 • conciliare sibi = voor zich winnen
 • notus = bekend
 • vos = jullie
 • ceteri = overige / rest
 • regina = koningin
 • provincia = provincie
 • imperium = macht / rijk
 • concedere = toestaan / afstaan / geven
 • ut = zoals / als
 • vivere = leven
 • pax / pacis = vrede
 • diuturnus = langdurig
 • honor = eer
 • tribuere = verlenen / geven
 • nominare = noemen / benoemen
 • ara = altaar
 • vovere = beloven / wijden
 • licet mihi = ik mag
 • inter = tussen / tijdens
 • perturbare = in verwarring brengen
 • audacia = moed / overmoed / brutaliteit