Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • qui / quae / quod = die / dat
 • favere = gunstig gezind zin / begunstigen
 • uxor = echtgenote / vrouw
 • ducere = leiden / brengen
 • uxorem ducere = trouwen
 • quamquam = hoewel / ofschoon
 • magis = meer / liever
 • optare = wensen
 • nepos / nepotis = kleinzoon
 • amittere = verliezen
 • postea = later / daarna
 • mos / moris = gebruik / leefwijze
 • asper = ruw / ruig
 • mox = spoedig / weldra
 • parvus = klein
 • insula = eiland
 • transportare = overbrengen
 • educare = grootbrengen / opvoeden
 • is / ea / id = hij / zij / het
 • primo = eerst
 • soror = zus
 • deinde = daarna
 • vita cedere = sterven
 • annus = jaar
 • gignere = baren
 • vitam agere = een leven leiden
 • liber = vrij
 • quoque = ook
 • etiam / quoque

  ook

 • removere = verwijderen
 • atque = en
 • iterum atque iterum = telkens weer
 • venia = vergeving
 • cum = als / wanneer / toen
 • vocare = roepen / noemen