Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • antiquus = oud
 • Graecus = Griek / Grieks
 • oppugnare = belegeren / bestormen
 • trans = over
 • mare / maris = zee
 • dux / ducis = leider / aanvoerder
 • Troianus = Trojaan / Trojaans
 • decem = tien
 • summus = hoogst / grootst
 • vis = kracht / geweld
 • vires / virium = krachten / strijdkrachten
 • dolus = list / bedrog
 • expugnare = veroveren / innemen
 • ipse = zelf
 • moenia = muren / stadsmuren
 • turris / turris = toren
 • delere = verwoesten / vernietigen
 • monere = waarschuwen / aansporen
 • comes / comitis = begeleider / metgezel
 • voluntas = wil
 • ventus = wind
 • adversus = tegenover / tegenoverstaand
 • regio = streek / gebied
 • agitare = drijven / voortdrijven / opdrijven
 • Carthago = Carthago
 • coniunx = echtgenoot / echtgenote
 • fuga = vlucht
 • capessere = grijpen / pakken
 • vix = nauwelijks
 • probus = rechtschapen
 • animal = levend wezen / dier
 • caelum = hemel
 • tandem = eindelijk / uiteindelijk
 • sustinere = uithouden / verdragen