Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • porta = poort
 • patere = openstaan
 • castra / castrorum = legerkamp
 • imprimis = vooral
 • equus = paard
 • stupere = versteld staan / bewonderen
 • votum = gebed / offergave
 • putare = denken / menen / beschouwen als
 • praecipitare = storten
 • cogitare = denken / bedenken / overwegen
 • accurrere = komen aanrennen / rennen naar
 • sacerdos = priester / priesteres
 • procul = ver weg / van verre
 • credere = geloven / vertrouwen
 • carere = niet hebben / missen / vrij zijn van
 • nescire = niet weten
 • prudentia = wijsheid / slimheid
 • praestare = overtreffen / overtreffen in
 • constare = bestaan / vaststaan / bekend zijn
 • fraus / fraudis = bedrog
 • latere = verborgen zijn / zich schuilhouden
 • ad = naar / tot / tegen / bij
 • trahere = trekken / slepen
 • negare = ontkennen / weigeren / zeggen dat niet
 • silva = bos / woud
 • misericordia = medelijden
 • apparere = verschijnen / blijken / duidelijk zijn
 • oraculum = orakel
 • statuere = plaatsen / bouwen
 • affirmare = verzekeren / beweren
 • mittere = zenden / sturen
 • opprimere = onderdrukken / overweldigen
 • punire = bestraffen / straffen