Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • totus = heel / geheel
 • exercitus = leger
 • socius = deelgenoot / partner / bondgenoot
 • et ... et = zowel ... als
 • quaestor = schatmeester
 • tribunus militum = krijgstribuun / officier
 • praeterea = bovendien
 • senatus = senaat
 • pugna = gevecht / strijd / slag
 • pedes / peditis = infanterist
 • animus = geest / gedachten / ziel / hart / moed
 • clades / cladis = nederlaag
 • numquam = nooit
 • intra = binnen
 • tumultus = tumult / opschudding
 • magistratus = magistraat / ambt
 • praetor = pretor
 • curia = curia / senaatsgebouw
 • certus = zeker / betrouwbaar
 • pro certo habere = voor zeker houden
 • impetus = aanval
 • discrimen = onderscheid / gevaar
 • constantia = vastberadenheid
 • confirmare = bevestigen / versterken / bemoedigen
 • augere = vermeerderen / vergroten
 • multitudo = menigte / massa
 • superesse = over zijn / overleven
 • tollere = opheffen / aanheffen / wegnemen
 • arcere = afweren / afhouden
 • matrona = getrouwde vrouw / vrouw
 • publicum = het openbare leven / de straat
 • silentium = stilte / rust
 • custos / custodis = bewaker
 • cogere = bijeenbrengen / verzamelen / dwingen
 • salus / salutis = gezondheid / welzijn / redding
 • salvus = behouden / intact