Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Latijn Nederlands
 • tuba = trompet
 • carmen / carminis = lied / gedicht
 • sonare = klinken / weerklinken
 • portare = dragen / brengen
 • qui / quae / quod = welk? / welke? / wat voor?
 • imago / imaginis = beeld
 • flumen / fluminis = rivier / stroom
 • hic / haec / hoc = deze / dit
 • adesse = aanwezig zijn / er zijn
 • ignorare = niet weten / niet kennen
 • non ignorare = goed weten
 • non ignorare

  goed kennen / goed weten

 • non ignorare = goed kennen
 • non ignorare

  goed kennen / goed weten

 • appellare = noemen
 • libertas = vrijheid
 • virtus / virtutis = dapperheid / moed
 • superare = overtreffen / overwinnen / verslaan
 • lumen / luminis = licht
 • decus / decoris = sieraad / eer / roem
 • elephantus = olifant
 • bestia = beest
 • atrox / atrocis = afgrijselijk / gruwelijk
 • corpus / corporis = lichaam / lijf / lijk
 • terrere = laten schrikken / bang maken
 • aurum = goud
 • argentum = zilver
 • praeda = buit
 • vincire = binden / boeien
 • currus = wagen
 • captivus = gevangene / krijgsgevangene
 • nobilis = aanzienlijk / voornaam
 • at = maar
 • at / sed

  maar

 • petere = gaan naar / aanvallen
 • bonum = het goede
 • bona = have en goed / goederen