Goedgebekt

Goedgebekt

Leer vele moeilijke woorden, uitdrukkingen, e.d. met Goedgebekt compleet. Ga voor meer informatie naar Studieboeken Nederlands van Uitgeverij Pak.

Wil je Nederlandse spelling oefenen? Doe dat met de app van Meester Klaas.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Nederlands Nederlands
 • Je tanden in iets zetten. = ergens met veel inzet aan werken
 • Hij zwijgt in alle talen. = hij wil niets loslaten / hij zegt niets
 • Dat legt gewicht in de schaal. = dat telt mee / dat is belangrijk
 • Dat geeft scheve gezichten. = dat maakt anderen jaloers
 • Iemand uit het slop halen. = de problemen aanpakken en iets weer op gang krijgen
 • Een slaatje uit iets slaan. = ergens voordeel uit halen
 • Waar gehakt wordt, vallen spaanders. = waar gewerkt wordt, kunnen fouten worden gemaakt
 • Iemand in de tang nemen. = het iemand heel moeilijk maken
 • Dat is mosterd na de maaltijd. = dat is nu te laat
 • Een slag in de lucht. = een schatting op goed geluk
 • Je ... in iets zetten. = tanden
 • Hij zwijgt in alle .... = talen
 • Dat legt gewicht in de .... = schaal
 • Dat geeft scheve .... = gezichten
 • Iets uit het ... halen. = slop
 • Een ... uit iets slaan. = slaatje
 • Waar gehakt wordt, vallen .... = spaanders
 • Iemand in de ... nemen. = tang
 • Dat is mosterd na de .... = maaltijd
 • Een slag in de .... = lucht
 • genetisch = erfelijk
 • fysiek = lichamelijk
 • familiair = ongedwongen
 • fragiel = breekbaar
 • rationeel = verstandelijk
 • riant = heel goed
 • geanimeerd = opgewekt
 • partieel = gedeeltelijk
 • penibel = moeilijk; pijnlijk
 • pittoresk = schilderachtig
 • legio = heel veel
 • karikatuur = spotprent
 • in harmonie = in een goede verstandhouding
 • gemêleerd = gemengd
 • de context = het (zins)verband
 • provisie = een percentage van de winst of de opbrengst
 • commerciële = op de handel betrekking hebben
 • aspiraties = drang om hogerop te komen
 • zich conformeren aan = zich schikken naar
 • alias = ook wel genaamd