Goedgebekt

Goedgebekt

Leer vele moeilijke woorden, uitdrukkingen, e.d. met Goedgebekt compleet. Ga voor meer informatie naar Studieboeken Nederlands van Uitgeverij Pak.

Wil je Nederlandse spelling oefenen? Doe dat met de app van Meester Klaas.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Nederlands Nederlands
 • In een gat vallen. = in een situatie terechtkomen waarin je weinig meer te doen hebt
 • Gebeiteld zitten. = in een ideale positie verkeren
 • Op twee gedachten hinken. = niet weten wat te moeten kiezen
 • Het gelag betalen. = opdraaien voor de kosten
 • Om de hete brij heen draaien. = niet tot de kern van de zaak komen
 • Iets van de hand wijzen. = iets afwijzen
 • De handdoek in de ring werpen. = ermee stoppen
 • Iets met lede ogen aanzien. = met spijt vaststellen wat er gebeurt
 • Iemand naar de kroon steken. = op weg zijn iemand te overtreffen
 • Ergens oog voor hebben. = ergens aandacht voor hebben
 • In een gat ... = vallen
 • Gebeiteld ... = zitten
 • Op twee gedachten ... = hinken
 • Het gelag ... = betalen
 • Om de hete brij heen ... = draaien
 • Iets van de hand ... = wijzen
 • De handdoek in de ring ... = werpen
 • Iets met lede ogen ... = aanzien
 • Iemand naar de kroon ... = steken
 • Ergens oog voor ... = hebben
 • synchroon = gelijk
 • legitiem = rechtmatig
 • competent = bekwaam (goed)
 • transparant = doorzichtig
 • conservatief = behoudend
 • melancholiek = zwaarmoedig
 • intolerant = onverdraagzaam
 • informeel = vrijblijvend
 • constructief = opbouwend
 • conform = overeenkomstig
 • kitsch = namaak
 • prospectus = klein drukwerk met informatie (soort folder)
 • principieel = uit overtuiging
 • initiatief tonen = een eerste aanzet geven; iets op gang brengen
 • furieus = woedend
 • pamflet = papier met tekst over actueel onderwerp
 • penetreren = binnendringen
 • perforeren = van gaatjes voorzien
 • op baseren = op funderen
 • analyseren = grondig onderzoeken