Goedgebekt

Goedgebekt

Leer vele moeilijke woorden, uitdrukkingen, e.d. met Goedgebekt compleet. Ga voor meer informatie naar Studieboeken Nederlands van Uitgeverij Pak.

Wil je Nederlandse spelling oefenen? Doe dat met de app van Meester Klaas.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Nederlands Nederlands
 • Iets van tafel vegen. = Iets verwerpen / afwijzen.
 • Iemand de mond snoeren. = Iemand laten zwijgen.
 • Hij is een blok aan het been. = Iemand die je handelen of functioneren belemmert.
 • De spanning is te snijden. = Er heerst een gespannen sfeer.
 • Iets uit het vuur slepen. = Met veel moeite iets bemachtigen.
 • Het eerste gewin is kattengespin. = De eerste winst gaat vaak weer makkelijk verloren.
 • Iemand de stuipen op het lijf jagen. = Iemand bang maken.
 • Met stille trom vertrekken. = In alle stilte vertrekken (vaak i.v.m. iets vervelends).
 • Dat legt gewicht in de schaal. = Dat telt mee / dat is belangrijk.
 • Een slag in de lucht. = Een schatting op goed geluk.
 • Die jongen is GEDEELTELIJK leerplichtig. = partieel
 • De sfeer was AANGENAAM EN OPGEWEKT. = geanimeerd
 • Somber of terneergeslagen. = gedeprimeerd
 • Dat kind is nogal VERLEGEN. = timide
 • MET Z'N ALLEN op iets afgaan. = en bloc
 • De situatie is MOEILIJK. = penibel
 • Op de handel betrekking hebbend. = commercieel
 • In het geheim handelen. = clandestien
 • Zonder er aandacht aan te schenken. = achteloos
 • Die maatregel is KRACHTIG EN SNELWERKEND. = drastisch
 • Dat is toch een FUTILITEIT. = kleinigheid
 • Ik heb nog geen INVITATIE ontvangen. = uitnodiging
 • Wij hebben een PETITIE aangeboden. = verzoekschrift
 • Vandaag ontvingen wij een JOBSTIJDING. = ongeluksbericht
 • De EMBALLAGE kun je beter bewaren. = verpakking
 • Zonder GÊNE over iets spreken. = schaamte
 • Dat zorgde voor veel CONSTERNATIE. = opschudding
 • De CONTINUÏTEIT komt in gevaar. = voortgang
 • Heb je die KARIKATUUR van hem gezien? = spotprent
 • DE CONTEXT maakt dat wel duidelijk. = het zinsverband