Eisma Station

Woordenlijsten Station

Hier vind je de woordenlijsten van Station van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Nederlands Nederlands
 • achterstallig = niet op tijd gedaan
 • Jasper moet zijn achterstallig huiswerk nog maken.

 • acteren = toneelspelen / een rol spelen
 • Carice van Houten kan goed acteren.

 • de adv = arbeidsduurverkorting
 • Ik vind de adv een goede regeling voor oudere mensen.

 • het adv-uur = tijd om eerder minder te kunnen gaan werken voor hetzelfde salaris
 • Je spaart adv-uren en dan kun je eerder stoppen met werken.

 • de autodealer = handelaar in auto's
 • Rob loopt stage bij een autodealer.

 • automatisch = vanzelf
 • Het abonnement wordt automatisch verlengd.

 • de berm = strook grond langs de weg
 • De auto moest uitwijken naar de berm om de tractor te passeren.

 • de categorie = groep met dezelfde kenmerken
 • Bij boksen heb je verschillende categorieën.

 • continu = de hele tijd
 • Sharon speelt in de pauze continu op haar telefoon.

 • definitief = voor altijd
 • Als u op akkoord klikt, is uw inschrijving definitief.

 • de eeuw = 100 jaar
 • Deze winkel bestaat al een eeuw.

 • het filiaal = bijkantoor, bijwinkel op andere plaats dan de hoofdvestiging
 • Deze winkel heeft filialen door heel het land.

 • flexibel = snel aanpasbaar
 • Als je in een winkel werkt, moet je flexibel zijn en ook in het weekend werken.

 • de gastles = een les die door iemand van buiten de school wordt gegeven
 • We kregen een gastles van Dirk Kuyt.

 • de gastvrouw = hier: vrouw die bij een restaurant mensen naar hun plaats brengt
 • Suze heeft gesolliciteerd als gastvrouw bij het nieuwe restaurant.

 • de high tea = uitgebreide theetafel waarbij allerlei soorten sandwiches en hapjes worden geserveerd
 • In plaats van een kerstontbijt kunnen we ook een high tea doen.

 • de hoogleraar = leraar op een universiteit
 • Mijn tante is hoogleraar.

 • inclusief = met inbegrip van
 • Het bedrag is inclusief reserveringskosten.

 • de inleg = bedrag dat je op een rekening stort (of waarmee je gokt)
 • Op deze spaarrekening krijg je meer rente, maar de eerste inleg is € 250,-.

 • de interpunctie = leestekens
 • Mijn zusje maakt nog veel fouten met de interpunctie bij schrijfopdrachten.

 • de kier = spleet, smalle opening
 • De deur staat op een kier.

 • de kronkelweg = weg met veel bochten
 • Je kunt het dorp alleen bereiken via een kronkelweg.

 • lanceren = introduceren, ergens mee beginnen
 • De film werd met veel ophef gelanceerd.

 • lyrisch = heel enthousiast
 • Het publiek was lyrisch over het optreden van Ariana Grande.

 • maximaal = niet meer dan, hooguit
 • Op het schoolreisje mag je maximaal tien euro meenemen.

 • de motivatie = iets graag willen
 • Mijn vader zegt dat ik te weinig motivatie laat zien.

 • de mystery guest = een klant of bezoeker die controleert of het personeel vriendelijk en deskundig is
 • Mijn neefje verdient bij als mystery guest.

 • nomineren = kandidaat stellen, voordragen
 • Dit boek is genomineerd voor de Prijs van de Nederlandse Kinderjury.

 • non-stop = continu, zonder te stoppen
 • Als mijn broer zenuwachtig is, tikt hij non-stop met zijn voet op de grond.

 • ophopen = toenemen
 • Als je niet op tijd aan je werkstuk begint, hoopt het werk zich op.

 • ouderwets = van vroeger
 • Mijn oma heeft ouderwetse meubels.

 • overzichtelijk = netjes, duidelijk
 • Deze samenvatting is heel overzichtelijk.

 • de politicus = iemand die in het bestuur van het land zit
 • De meeste politici wonen in de Randstad.

 • recent = van nu of kort geleden
 • Deze website is recent geüpdatet.

 • rechtsgeldig = wettelijk, wettig
 • Een e-mail is net zo rechtsgeldig als een brief.

 • de stamcel = bijzondere cel in het lichaam
 • Stamcellen kunnen uitgroeien tot verschillende cellen.

 • standaard = hier: gewone
 • Dat Nederlanders goed Engels spreken is bijna standaard.

 • steek dat maar in je zak = een rake opmerking
 • De leraar vond het gedicht van Jan-Willem het best; dat kon hij in zijn zak steken.

 • het tabblad = een vel met een uitstekend stukje waardoor het blad opvalt
 • Onder Excel vind je vaak verschillende tabbladen.

 • tegenwoordig = nu
 • Er worden tegenwoordig veel aanslagen gepleegd in Europa.

 • de thriller = spannend boek of spannende film
 • De beste Nederlandse thriller wint 'De gouden strop'.

 • uitweiden = langdradig iets vertellen
 • De schrijver weidt te lang uit over de omgeving.

 • uploaden = bestanden op een andere computer zetten
 • Heb jij de vakantiefoto's al geüpload?

 • vertragen = langzamer laten gaan
 • Filmpjes kunnen je computer vertragen.

 • de vestiging = gebouw waar een bedrijf zit
 • Ik werk in de vestiging in het centrum.

 • voorgenomen = van plan zijn
 • Ik heb me voorgenomen geen ruzie meer te maken met Tamara.

 • de voorziening = hier: een gebouw waar iedereen gebruik van kan maken
 • Er is een voorzieningencentrum met een bibliotheek, theater en kinderopvang.

 • waterbestendig = tegen water kunnen
 • De meeste radio's kun je niet in de badkamer gebruiken; ze zijn niet waterbestendig.

 • de wensdroom = droombeeld, ideaal
 • De hele wereld overvliegen is mijn wensdroom.