Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • τότε = dan / toen
 • κακός = slecht
 • ἐπί + dat. = bij / op / aan
 • αὐτῆς = (van) haar (genitivus pers. vnw.)
 • κρατέω + gen. = macht hebben over / zich meester maken van / overwinnen
 • σέ / σε = jou / je / u (accusativus pers. vnw.)
 • φιλέω = houden van / beminnen
 • κελεύω + acc. + inf. = bevelen / verzoeken / vragen om
 • πολλοί = veel / velen
 • ἥκω = komen / gekomen zijn
 • λέγω = zeggen
 • αὐτῆ = (aan / voor) haar (dativus pers. vnw.)
 • τὸ ἔργον = werk / daad
 • πέμπω (inf. πέμπειν) = sturen / zenden
 • ὅτι = dat (voegwoord) / omdat
 • ἐν + dat. = in / op / bij
 • ἐπιθυμέω (+ gen.) = verlangen (naar) / begeren
 • θαυμάζω = bewonderen / zich verwonderen
 • καλός = mooi
 • ἀνδρεῖος = dapper
 • φίλος = geliefd / dierbaar
 • ὁ νεκρός = lijk / dode
 • ἐπί + acc. = op...af / naar
 • αὐτόν = hem (accusativus pers. vnw.)
 • αἱ πύλαι = poort / ingang
 • οὖν = dan / nu (als een verhaal verdergaat) / dus (in een conclusie)
 • παρέχω (inf. παρέχειν) = verschaffen / geven
 • ὁ ἵππος = paard
 • μοί, μοι = (aan / voor) mij / me (dativus pers.vnw.)
 • αὐτοῦ = (van) hem (genitivus pers. vnw.)
 • ἔξεστι(ν) + dat. (+ inf.) = het is (voor iemand) mogelijk / geoorloofd om
 • μάλα = erg / zeer (bijwoord)
 • ἐνθάδε = hier(heen)
 • αἰτέω (+ 2 acc.) = (iemand) vragen (om)
 • ὁ πόλεμος = oorlog
 • μετά + gen. = (samen) met
 • τὸ δῶρον = geschenk / cadeau
 • σύ = jij / u (pers. vnw.)
 • αὐτῶ = (aan / voor) hem (dativus pers. vnw.)
 • λύω = losmaken
 • ἐθέλω = willen / bereid zijn
 • ὁμοῖος + dat. = gelijk aan / gelijkend op
 • σός / σή / σόν = jouw / uw (bezittelijk vnw.)
 • ἰσχυρός = sterk / krachtig
 • ἡ βασίλεια = koningin
 • ἄγω (inf. ἄγειν) = brengen / leiden
 • ἡ οἰκία = huis
 • ἐκ + gen. = uit
 • ὁ ἑταῖρος = vriend / makker
 • τὰ ὅπλα = wapens
 • ἐγώ = ik (pers. vnw.)
 • ὁ λόγος = woord
 • μέλλω + inf. = op het punt staan om / van plan zijn / zullen
 • ἡ θεός = godin
 • ὁ ξένος = vreemdeling
 • αὐτήν = haar (accusativus pers. vnw.)
 • ...τε καί... = en (verbindt twee woord(groep)en nauw met elkaar)