Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ἡ τιμή = eer eerbewijs
 • δειλός = laf / ongelukkig
 • πλείων (onz. πλέον) (πλείονος) = meer
 • ὡς = (zo)als
 • ἀδικέω = onrecht doen / onrechtvaardig (be)handelen
 • ἡ γῆ = aarde / grond / land
 • κρείττων (κρείττονος) = beter / sterker
 • βελτίων (βελτίονος) = beter / bekwamer
 • ὁ Ζεύς, Διός = Zeus
 • κακίων (κακίονος) = slechter
 • φυλάττω = bewaken
 • = of / dan (na comparativus)
 • ἆρα = : geeft aan dat er een vraagzin volgt
 • μείζων (μείζονος) = groter
 • ὡς τάχιστα = zo snel mogelijk (bijwoord)
 • διαφέρω = verschillen
 • μέγιστος = grootst, zeer groot
 • ἡ σοφία = wijsheid / slimheid
 • πότερος; = wie van beide(n)?
 • ὁ πολέμιος = vijand
 • τάχιστος = snelst / zeer snel / heel snel
 • ἡ βουλή = plan / besluit / raad / advies
 • ἀμείνων (ἀμείνονος) = beter
 • κράτιστος = sterkst / best / zeer sterk / zeer goed
 • σκοπέω = bekijken / letten op
 • διὰ τοῦτο = daarom (lett.: door dát)
 • κρίνω = oordelen, beoordelen
 • ὁ δόλος = list
 • βλάπτω = schade toebrengen / benadelen
 • μᾶλλον / πλέον = meer (bijwoord)
 • σοφός = verstandig / wijs / slim
 • πλεῖστος = meeste(n) / zeer vele(n)
 • βέλτιστος = best / zeer goed
 • ἡ νύξ (νυκτός) = nacht
 • ἔσχον (inf. σχεῖν) = ik had / ik kreeg (aor. van ἔχω)
 • μάλιστα = het meest / vooral (bijwoord)
 • γιγνώσκω = (leren) kennen / inzien / begrijpen
 • ἥττων (ἥττονος) = minder / zwakker
 • ἔφυγον (inf. φυγεῖν) (+ acc.) = ik vluchtte (voor) (aor. Van φεύγω)
 • σεαυτόν, σεαυτήν = jezelf (accusativus manl., vrl. enk.)