Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ἀποκρίνομαι = antwoorden
 • εἴτε . . . εἴτε = of . . . of, hetzij . . . hetzij
 • ἡ αἰδώς (αἰδοῦς) = schaamte / gêne / respect / ontzag
 • λούομαι = zich wassen
 • ἡ ἐσθής (ἐσθῆτος) = kleding
 • νέμω = verdelen / toedelen
 • ἀφικνέομαι, aor. ἀφικόμην (εἰς + acc.) = (aan)komen (in) / bereiken / arriveren
 • φοβέομαι = bang zijn (voor) / vrezen
 • πάσχω, aor. ἔπαθον = lijden / te verduren hebben / ondervinden / ervaren
 • ἐπεί, ἐπειδή = toen / nadat (+ verleden tijd) / aangezien / nu (als voegwoord)
 • ἀγαθός = goed
 • ἐπιμελέομαι + gen. = zorgen voor / zich bekommeren om
 • οὔπω / οὐ . . . πω = nog niet
 • ἔρχομαι, aor. ἦλθον = gaan / komen
 • ἡ θυγάτηρ (θυγατρός) = dochter
 • ἅπτομαι + gen. = aanpakken / vastpakken
 • θεάομαι = bekijken / beschouwen
 • παρέσχον (inf. παρασχεῖν) = ik gaf / ik verschafte (aor. Van παρέχω)
 • ἡ κόρη = meisje
 • παρίσταμαι + dat. = bijstaan / helpen
 • παρακελεύομαι + dat. = aansporen
 • τὸ εἷμα (εἵματος) = kleding(stuk) / (mv) kleren / kleding
 • γυμνός = naakt / onbedekt
 • ἐπιλανθάνομαι + gen. = vergeten
 • ὁ ὦμος = schouder
 • λούω = wassen
 • κεῖμαι = liggen
 • γαμέομαι = trouwen (onderwerp: de vrouw)
 • ἀνίσταμαι = opstaan
 • ἡγέομαι + dat. = leiden / voor(op)gaan
 • βούλομαι = willen
 • ἡ εὐτυχία = succes / geluk / voorspoed
 • ἐγείρομαι = wakker worden
 • ἵσταμαι = gaan staan / blijven staan
 • παρά + acc. = naar (van personen)
 • ὁ ποταμός = rivier
 • ἄπειμι, inf. ἀπεῖναι = afwezig zijn / verwijderd zijn
 • ὁ πόντος = zee
 • ἐπίσταμαι = weten / kennen / kunnen
 • δύναμαι = kunnen
 • Διός, Διί, Δία (gen., dat., acc.) = Zeus
 • φαίνω, aor. ἔφηνα = tonen / laten zien
 • φαίνομαι = verschijnen / schijnen (te) / toeschijnen
 • παρασκευάζω = klaarmaken / gereedmaken
 • αἰδέομαι + inf. + acc. = zich schamen om / ontzag hebben voor / respecteren
 • ἡ χάρις (χάριτος, acc. χάριν) = charme / gunst / dank
 • κάθημαι = zitten
 • γίγνομαι, aor. ἐγενόμην = geboren worden / ontstaan / worden (als koppelwerkwoord) / gebeuren
 • παρά + dat. = bij
 • ἥδομαι + dat. = blij zijn met / zich verheugen over