Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • τὸ ἀργύριον = (zilver) geld
 • φύομαι, aor. ἔφυν = groeien, aor.: (van aard) zijn, geworden zijn
 • ὅταν ( = ὅτε + ἄν) + conj.
 • ἱκανός = voldoende / geschikt / in staat
 • ἀποδίδωμι, aor. ἀπέδωκα = teruggeven
 • τὸ χρῆμα (χρήματος) = zaak / ding / mv. bezit(tingen), geld
 • ἔφασαν = zij zeiden (imperf. van φημί)
 • ἀνά + acc. = langs (omhoog) / (verspreid) over
 • ἡδέως (bijwoord) = graag
 • ἔθηκα = ik plaatste / zette neer (aor. Van τίθημι)
 • ἀφαιρέω, aor. ἀφεῖλον = afnemen / wegnemen
 • χίλιοι = duizend
 • ἔδωκα = ik gaf (aor. van δίδωμι)
 • ἔβην = ik ging (aor. van βαίνω)
 • ὅσος = zo groot als / mv. zoveel als
 • ἀπέβην = ik ging weg / terug (aor. Van ἀποβαίνω)
 • ὁ οἰκέτης = (in huis dienende) slaaf / bediende
 • ἑκάτερος = ieder (van beiden)
 • ἔγνων = ik leerde kennen / ik begreep (aor. van γιγνώσκω)
 • φημί, 3e pers. mv. φασί(ν) = zeggen
 • ἐπιφαίνομαι, aor. ἐπεφάνην = verschijnen
 • ὑπέρ + gen. = boven / ter verdediging / bescherming van
 • θύω = offeren
 • τριάκοντα = dertig (wordt niet verbogen)
 • προστίθημι, aor. Προσέθηκα = toevoegen
 • δύομαι, aor. ἔδυν = duiken / gaan in / aantrekken