Pallas

Woordenlijsten Pallas

Hier vind je de woordenlijsten van Pallas van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • ῥήγνυμι, aor. ἔρρηξα = breken / scheuren (transitief)
 • ἐνταῦθα = daar / toen
 • ἐλέγχω (+ partic.) = aan de kaak stellen / onderzoeken / bewijzen (dat)
 • καθίστημι, aor. κατέστησα = in een toestand brengen / aanstellen / instellen
 • τὸ ὅπλον = wapen
 • ἡ ὁδός = weg
 • κατεργάζομαι = verrichten / tot stand brengen / bedwingen / doden
 • ἐναντίος (+ gen. / dat.) = tegen(over) / tegengesteld (aan) / vijandig
 • βιάζω / βιάζομαι, aor. pass. ἐβιάσθην = geweld gebruiken / overweldigen
 • ἵστημι, aor. ἔστησα = plaatsen / oprichten
 • τρέπομαι, aor. ἐτραπόμην = zich wenden / keren / op de vlucht slaan
 • διαβαίνω, aor. διέβην = oversteken
 • ὑψηλός = hoog
 • ὄπισθεν = van achteren / achter
 • συνίημι, aor. συνῆκα = begrijpen
 • ἐπιτίθημι, aor. ἐπέθηκα = plaatsen op / opleggen
 • καθίημι, aor. καθῆκα = naar beneden laten vallen
 • ἵημι, inf. ἱέναι, aor. ἧκα = zenden / laten gaan
 • ἧκα = ik zond / liet gaan (aor. van ἵημι)
 • ἡ ἀπάτη = bedrog
 • ἀφίημι, aor. ἀφῆκα = laten gaan / wegsturen / vrijlaten / toestaan
 • ὕστερος = later
 • συλλέγω = verzamelen
 • ἔστην = ik ging staan / ik bleef staan (aor. van ἵσταμαι)
 • λοιπός = overig
 • ῥήγνυμαι = breken / scheuren (intransitief)
 • καθίσταμαι, aor. Κατέστην = overgaan tot / worden / geraken in
 • πως = op de een of andere manier / enigszins
 • κατασκευάζω = voorbereiden / gereedmaken / uitrusten
 • τὸ λοιπόν = voor het overige / voortaan
 • ἀνίστημι, aor. ἀνέστησα = doen opstaan / verdrijven / opstellen / oprichten
 • πεσοῦμαι = ik zal vallen (fut.bij πίπτω)
 • παρίημι, aor. παρῆκα + dat. = binnenlaten / toestaan / overlaten
 • παρά + acc. = naar (van personen) / langs / naast / behalve / in strijd met
 • χαλκοῦς = bronzen / van brons
 • τρέπω, aor. ἔτραπον = wenden / keren