Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Basiswoorden bij het CE Grieks 2022

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Oudgrieks Nederlands
 • τίς / τί… τίνος… = wie / wat (zelfst.) / welk(e) (bijv.)
 • τί… = wat / welke / waarom / waarvoor
 • τις / τι / τινος = iemand / iets (zelfst.) mv. sommige(n) / enige(n) / een / een zekere (bijv.) mv. sommige / enige
 • ὁ / ἡ θεός = god / godin
 • ἡ ἔρις / ἔριδος = twist / strijd / ruzie
 • μάχομαι + dat. = vechten / strijden met / tegen
 • ὁ υἱός = zoon
 • ὁ βασιλεύς / βασιλῆος = koning
 • ἀνά / ἀν' + acc. = langs . . . omhoog / (verspreid) over / door
 • κακός = slecht / laf
 • ἔρχομαι = gaan / komen
 • ἐπί / ἐπ' / ἐφ' + gen. = op / tijdens
 • ἐπί / ἐπ' / ἐφ' + dat. = aan / bij
 • ἐπί / ἐπ' / ἐφ' + acc. = op . . . af / naar / gedurende
 • ἡ νηῦς / νηός / νεός = schip
 • ἡ θυγάτηρ / θυγατέρος / θυγατρός = dochter
 • φέρω = dragen / brengen
 • ἔχω = hebben / houden
 • ἡ χείρ / χειρός = hand / arm
 • ὁ χρυσός = goud
 • χρύσε(ι)ος = gouden
 • μάλα (bijw.) = zeer
 • μᾶλλον (bijw.) = meer / liever / eerder
 • μάλιστα (bijw.) = het meest / het liefst / vooral / bij uitstek
 • δύο = twee